Bal Jantarowca 2018
Lista Gości

Lista Gości

Poniżej znajdują się potwierdzone zgłoszenia w podziale na dekady.

Kolejność osób odpowiada kolejności zgłoszeń.

Dekada 1970 - 1979 (Liczba gości: 2)

Lp. Imię i nazwisko Liczba gości
1 Elżbieta Walentyna Miszker 2

Dekada 1980 - 1989 (Liczba gości: 25)

Lp. Imię i nazwisko Liczba gości
1 Anna Chojnacka 2
2 Bogusław Tukalski 2
3 Arletta Sablińska 2
4 Janusz Wiśniewski 1
5 Ktarzyna Synowiecka 1
6 Wiesława Nurzyńska 1
7 Marek Groth 1
8 Ewa Groth 1
9 Witold Naruk 2
10 Tomasz Zięba 1
11 Elżbieta Makowiec 1
12 Mirosław Welz 1
13 Joanna Welz 1
14 Alina Miłosz - Kloczkowska 2
15 Urszula Wachnicka Bannock 1
16 Katarzyna Szabelska 2
17 Grzegorz Seklecki 1
18 Jerzy Soliwoda 2

Dekada 1990 - 1999 (Liczba gości: 4)

Lp. Imię i nazwisko Liczba gości
1 Agnieszka Zaparty 2
2 Joanna Jadczak-Wodzinowska 2

Dekada 2000 - 2009 (Liczba gości: 35)

Lp. Imię i nazwisko Liczba gości
1 Barbara Madany 2
2 Małgorzata Łukjanow 2
3 Małgorzata Piątek 2
4 Grzegorz Rogacki 2
5 Lilianna Bochenek-Górecka 2
6 Magda Chojnacka 2
7 Małgorzata Koźlicka 2
8 Maja Dąbrowska 2
9 Katarzyna Grzyb 2
10 Grzegorz Borsuk 2
11 Alicja Bresa (Jasińska - Kohnke) 2
12 Katarzyna Chojnacka 2
13 Anna Krause 2
14 Mariusz Faszczewski 2
15 Marta Poznańska 2
16 Piotr Berebecki 2
17 Justyna Radzymińska 2
18 Aleksandra KIEWRO ALLOUACHE 1

Dekada 2010 - 2017 (Liczba gości: 36)

Lp. Imię i nazwisko Liczba gości
1 Bartłomiej Chomicz 1
2 Hanna Tukalska 1
3 Agata Tukalska 1
4 Anna Chomicz 1
5 Michał Tukalski 1
6 Agnieszka Olszewska 1
7 Anna Fel 1
8 Katarzyna Świerk 2
9 Katarzyna Królikowska 1
10 Lidia Chomicz-Mańka 2
11 Natalia Mackiewicz 1
12 JOANNA BACZUL-BIAŁKA 2
13 Magdalena Janowska 2
14 Jacek Anaczkowski 1
15 Małgorzata Krzaczyńska 1
16 Mateusz Piórowski 2
17 Patryk Siek 2
18 Zuzanna Mosek 2
19 Zuzanna i Jakub Musik 2
20 Paweł Krok 1
21 Bianca Kaszuba 1
22 Ingrid Międlar 2
23 Katarzyna Ossowska 2
24 Justyna Piekarska-Onoszko 1
25 Anna Lopes 2